HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

Flash vrij

Naar : Home  >  Wereldoriëntatie  > 

Tijdlijn: Prehistorie tot nu

Tijdlijn: Prehistorie tot nu

Doel van de tool

Tijdlijn van Prehistorie tot nu.

Groep: 5,6,7,8
Kerndoel:  51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
- De tijdlijn als middel om gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de tijd te plaatsen.
- Gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen uit de geschiedenis te leren.
- Jaartallen voor begin en einde van gebeurtenissen, ontwikkelingen en het leven van mensen te leren.

Uitleg van de tool

Bovenaan staat de complete tijdlijn van 2 miljoen jaar geleden tot nu, verdeeld in verschillende periodes.

Je kunt periodes selecteren door:
- te drukken
- te slepen.

Bij 'slepen' moet je op de hand drukken en slepen naar jouw gewenste plek.

Onder deze grote tijdlijn staan de titel en subtitel van de geselecteerde periode.

Onder de subtitel staat een tijdlijn van de geselecteerde periode.

Aan deze tijdlijn hangen 'labels' waarin een tijdstip of periode staat vermeld.

Als je op een 'label' drukt, opent een venster met daarin extra informatie over het desbetreffende onderwerp.
Je kunt ook op de afbeelding drukken. De afbeelding wordt vergroot. Wil je de afbeelding weer klein hebben, dan druk je nog een keer op de afbeelding.

Wil je terug naar de tijdlijn, druk dan op de sluitknop (rechts bovenin het venster).

Labels