Naar : Home  >  Wereldoriëntatie  > 

Wereldbol

Wereldbol

Doel van de tool

Een globe om de lengte- en breedtegraden te leren.

Groep: 6,7,8
Kerndoel:  50
De leerlingen leren omgaan met kaart, globe en atlas.

Uitleg van de tool

Druk op de knop 'Opties'om een keuze te maken uit een soort kaart en welke assen je op de globe wilt hebben.

Druk vervolgens op 'Optie opslaan'.

Wil je inzoomen op de globe?! Gebruik de pijlenknoppen rechtsonder.

Labels