HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Wereldoriëntatie  > 

Drijven en zinken

Drijven en zinken

Doel van de tool

Leerlingen leren spelenderwijs welke voorwerpen er blijven drijven en welke er zinken.

Groep: 1,2,3
Kerndoel:  42
De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen. Zij ervaren in deze tool de kracht van water.

Uitleg van de tool

Bovenin het scherm zie je allerlei voorwerpen. Als je op de voorwerpen drukt, valt het voorwerp naar beneden.

Je ziet of het voorwerp drijft of zinkt.

Wil je andere voorwerpen op het scherm hebben? Druk dan op de pijlenknop. Deze knop vind je zowel rechts als links van de voorwerpen.

Labels