HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

1000+ nieuwe lessen

Naar : Home  >  Wereldoriëntatie  > 

Dieren en hun leefgebied

Dieren en hun leefgebied

Doel van de tool

De leerlingen leren de namen van verschillende dieren en hun leefgebied.

Groep: 5,6,7,8
Kerndoel:  40
Leerlingen kunnen de dieren benoemen en plaatsen in hun leefgebied.

Uitleg van de tool

Links bovenin zie je een afbeelding van een dier. Onderin het scherm staan drie afbeeldingen waar het dier te vinden is: Nederland, Europa en een ander werelddeel.

De eerste opdracht:
Je kunt kiezen om zelf de vraag te stellen of om een leerling de vraag te laten stellen.

Vraag: “wat is de naam van dit dier?”

Het antwoord kan gecontroleerd worden door op de controleknop (?!) te drukken.

De tweede opdracht:
Je kunt kiezen om zelf de vraag te stellen of om een leerling de vraag te laten stellen.

Vraag: “waar leeft dit dier".

Het is de bedoeling dat de leerling moet kiezen waar het dier te vinden is. De leerling kan een keuze maken uit; Nederland, Europa en een ander werelddeel.
De leerling klikt op zijn/haar keuze en sleept dat naar de plaats naast de afbeelding van het dier.

Het antwoord kan gecontroleerd worden door op de controleknop (?!) te drukken.

Labels