Naar : Home  >  Wereldoriëntatie  > 

Vogelbescherming

Vogelbescherming

Doel van de tool

Drie tools om vogels te leren herkennen d.m.v. memory, geluiden en clips.

Groep: 1,2,3,4,5,6,7,8
Kerndoel:  40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende
vogels te onderscheiden en te benoemen.

Uitleg van de tool

Kies uit de volgende tools:
'Geluid herkennen', 'Titels plakken' of 'Memory'.

'Geluid herkennen';
Speel het geluid af en sleep daarna de afbeelding naar het kader boven de geluidknop.
Druk op de knop 'Controleren'.

'Titels plakken'
Speel de clip af en sleep daarna de juiste titel er naar toe.
Druk daarna op de knop 'Controleren'.

'Memory'
Druk op de knop 'Opties' en maak uw keuze.
Druk vervolgens op 'Opties opslaan' om te starten met de memory.

Labels