Naar : Home  >  Taal  > 

Woorden flits

Woorden flits

Doel van de tool

Het oefenen van woorden; Zowel AVI-oud als AVI-nieuw. Voor groep 5, 6, 7 en 8.

Groep: 5,6,7,8
Kerndoel:  4
Het lezen van een, twee, drie en meerlettergrepige woorden.

Uitleg van de tool

Je hebt twee niveaus:
Niveau 1. 1 en 2 lettergrepige woorden.
Niveau 2. 3 en meer lettergrepige woorden.

De leerkracht kan kiezen uit deze twee mogelijkheden. Verder bepaalt de leerkracht of hij/zij wil flitsen of het programma doet.

Labels