HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Taal  >  Taalspelletjes  > 

Verhaaldobbelstenen

Verhaaldobbelstenen

Doel van de tool

Vertel een verhaal aan de hand van verschillende plaatjes.

Groep: 1,2,3,4,5,6,7,8
Kerndoel:  2
Mondelinge taalontwikkeling:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Uitleg van de tool

Klik op 'Play' om de dobbelstenen te gooien. Er verschijnen verschillende afbeeldingen op het bord. Bedenk een verhaal, gedicht, zinnen etc. aan de hand van de plaatjes.

Via 'Opties' kies je het aantal dobbelstenen (1-10) en het thema (Vakantie of seizoenen).

'Verhaaldobbelstenen' stellen leerlingen in staat om met elkaar op speelse wijze woorden te leren en vaardigheid in zinsbouw te ontwikkelen. Er wordt op een unieke en creatieve manier met taal omgegaan bij het spelen en werken met de ‘Verhaaldobbelstenen’.
Het spreken, denken en luisteren wordt ontwikkeld, het aanleren van een tweede taal behoort tot de mogelijkheden en tot slot zijn de dobbelstenen inzetbaar bij remedial teaching en logopedie.

Suggesties / opdrachten die je kunt koppelen aan deze tool:
- Gedichten en liedjes bedenken
- Reclamespotje bedenken
- Grammatica; zinsbouw
- Redeneren; verbanden leggen
- Opdrachten op het gebied van het auditieve geheugen

Labels