HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

1000+ nieuwe lessen

Naar : Home  >  Taal  > 

Redekundig ontleden

Redekundig ontleden

Doel van de tool

Oefenen met zinsdelen, onderwerp, persoonsvorm, etc...

Groep: 6,7,8
Kerndoel:  11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen o.a. in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.

Uitleg van de tool

Verdeel de zin in zinsdelen door de knop 'zinsdeel' te slepen tussen twee woorden. Er verschijnt een streep.

Wil je dat alle zinsdelen getoond worden? Druk op de knop 'toon zinsdelen'.
Wil je controleren? Druk op de knop 'Controleer'.

Op het moment dat je de zin goed verdeeld hebt, ga je de betekenis koppelen aan woorden in een zin. Dat doet u door de betekenis te slepen naar een woord in de zin bovenin het scherm.

Wilt u betekenissen tonen of weglaten? Druk op de knop 'opties'.

Labels