Naar : Home  >  Taal  > 

Kerst - Auditieve synthese

Kerst - Auditieve synthese

Doel van de tool

In deze tool leren kinderen klanken samenvoegen tot gesproken woorden.

Groep: 1,2,3
Kerndoel:  1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen waarbij klanken of klankgroepen worden samengevoegd tot gesproken woorden.

Uitleg van de tool

Auditieve synthese wordt gezien als een leesvoorwaarde tijdens het aanvankelijk leesproces. Deze oefeningen richten zich op letter- en klankniveau van gesproken woorden.

Indien je gebruik maakt van geluid, klik je op de geluidsknop. Het woord wordt per klank gespeld en klik vervolgens op het antwoord. Met de knop 'Controleer' zien de leerlingen of het antwoord juist is.

Gebruik de knop 'Opties' om toegang tot de volgende instellingen te krijgen:
- Oefenen met geluid en geschreven klanken
- Oefenen zonder geschreven klanken
- Oefenen zonder geluid

Labels