HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Taal  > 

Vormen en kleuren

Vormen en kleuren

Doel van de tool

Herkennen, benoemen en sorteren van kleuren en vormen.

Groep: 1,2
Kerndoel:  1
De leerlingen leren hun zintuiglijke mogelijkheden optimaliseren en geïntegreerd gebruiken.
Leerlingen herkennen, benoemen en sorteren van kleuren en vormen.

Rekenen:
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken: figuren
(bijv. vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek.

Uitleg van de tool

Groepeer de kleuren en/of vormen in een kader.

Labels