HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

1000+ nieuwe lessen

Naar : Home  >  Taal  >  Taalspelletjes  > 

Emoji Dobbelstenen

Emoji Dobbelstenen

Doel van de tool

Vertel een verhaal aan de hand van verschillende plaatjes.

Groep: 1,2,3,4,5,6,7,8,hoger
Kerndoel:  2
Mondelinge taalontwikkeling:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Uitleg van de tool

Klik op 'Play' om de dobbelstenen te gooien. Er is altijd (tenminste) een dobbelsteen met gezichten met een bepaalde emotie. Daarnaast zijn er dobbelstenen voor een locatie en een activiteit.

Bedenk een verhaal, gedicht, zinnen etc. aan de hand van de plaatjes.

Via 'Opties' kies je het aantal dobbelstenen (1-4) kiezen. Je kunt er voor kiezen om geen dobbelstenen met locatie of activiteit te laten zien.

'Verhaaldobbelstenen' stellen leerlingen in staat om met elkaar op speelse wijze woorden te leren en vaardigheid in zinsbouw te ontwikkelen. Er wordt op een unieke en creatieve manier met taal omgegaan bij het spelen en werken met de ‘Verhaaldobbelstenen’.
Het spreken, denken en luisteren wordt ontwikkeld, het aanleren van een tweede taal behoort tot de mogelijkheden en tot slot zijn de dobbelstenen inzetbaar bij remedial teaching en logopedie.

Suggesties / opdrachten die je kunt koppelen aan deze tool:
- Gedichten en liedjes bedenken
- Reclamespotje bedenken
- Grammatica; zinsbouw
- Redeneren; verbanden leggen
- Opdrachten op het gebied van het auditieve geheugen

Labels