Naar : Home  >  Taal  > 

EI of IJ

EI of IJ

Doel van de tool

Leerlingen leren de juiste EI/IJ in een woord te plaatsen.

Groep: 4
Kerndoel:  11
Leerlingen kennen regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden.

Uitleg van de tool

Je ziet bovenin het scherm een afbeelding of zin met daaronder het bijbehorende incomplete woord.
In het woord zijn de EI/IJ weggelaten. De bedoeling is om de juiste EI/IJ naar het woord te slepen.

Je kunt controleren door middel van de controleknop.

Labels