Naar : Home  >  Taal  > 

Begrijpend lezen stappenplan

Begrijpend lezen stappenplan

Doel van de tool

Een hulpmiddel om een tekst of een verhaal goed te kunnen begrijpen.

Groep: 6,7,8
Kerndoel:  10
De leerlingen leren strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Uitleg van de tool

Dit hulpmiddel kan gebruikt worden bij alle begrijpend lezen methoden.
Ook kan het worden ingezet bij zaakvakken.

Er zijn drie tabbladen:
1. Voor het lezen.
2. Tijdens het lezen.
3. Na het lezen.

Door stap voor stap de tabbladen te openen en te gebruiken, hebben de leerlingen een houvast bij het leren leren van een tekst.

Labels