HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

Flash vrij

Naar : Home  >  Rekenen  > 

Wat komt vóór en na het getal.

Wat komt vóór en na het getal.

Doel van de tool

Het plaatsen van getallen vóór en na een getal.

Groep: 3,4,5,6,7,8

Uitleg van de tool


Bovenin de tabel zie je aan de linkerkant het woord “voor” en aan de rechterkant het woord “na”. De ruimte tussen deze woorden zal leeg blijven.

Onder de horizontale streep in de middelste tabel schrijf je een aantal getallen op, bijvoorbeeld het getal 600, 500, 300, enz.

Een voorbeeld om de tabel te gebruiken:
- Bij het woord “voor” en “na” kun je, het getal 100 plaatsen. Het woord “voor” is hetzelfde als eraf. In dit voorbeeld, dus “-100”.
Het woord “na”is hetzelfde als erbij.
In dit voorbeeld, dus “+100”.

- Je kunt dan de vraag stellen;
“Welk getal komt nu vóór het getal 600 en welk getal komt er na het getal 600?”.
Aan weerszijden van het getal kan de leerling het antwoord invullen.
In dit voorbeeld zal aan de linkerkant van 600 het getal 500 komen te staan en aan de rechterkant zal het getal 700 komen te staan.

Labels