HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  >  Vermenigvuldigen en delen  > 

Tafels met roosterpatroon

Tafels met roosterpatroon

Doel van de tool

Tafels inzichtelijk maken door gebruik te maken van het roosterpatroon.

Groep: 3,4
Kerndoel:  27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij de tafels van buiten gekend zijn.
De leerlingen leren betekenis te geven aan de bewerking vermenigvuldigen aan de hand van concrete situaties waarin sprake is van 'keer'; en van daaruit: kleine producten berekenen op basis van herhaald optellen aan de hand van bijvoorbeeld even grote groepjes tellen, roosterpatronen en steeds even grote sprongen op de getallenlijn.

Uitleg van de tool

Sleep de pijlknop op de verticale as omhoog of omlaag en bepaal hoeveel vakken je wilt vullen.
Doe dit ook bij de horizontale as.

Druk op de knop 'toon som' en de som wordt getoond.
Druk op de knop 'antwoord' en het antwoord wordt getoond.

Labels