HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

1000+ nieuwe lessen

Naar : Home  >  Rekenen  >  Tellen  > 

Kralenketting

Kralenketting

Doel van de tool

Een overzichtelijk eenvoudige kralenketting.

Groep: 3,4
Kerndoel:  23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:
- Hoeveelheden.
- De telrij.

Modellen en schema's voor het uitdrukken van:
- Tellen en bewerken.
- Getallen tot 100 lezen en schrijven.
- Getallen weergeven in materiaal en beeldtaal.

Uitleg van de tool

De kralenketting verschijnt op het scherm.
Door rechtsboven op de aantal kralen knop.
Je kunt kiezen uit 100, 80, 60, 40 en 20 kralen.

De ballen zijn te verslepen.

Let op:
De ballen kunnen niet naar de volgende rij geplaatst worden.

Druk je op of naast de bal, dan verschijnt het getal. Het getal geeft de plaats aan van de bal op de kralenketting.

Labels