HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  > 

Kralenketting tot 100

Kralenketting tot 100

Doel van de tool

Een overzichtelijke kralenketting tot 100 in de 5 of 10-structuur.

Groep: 2,3,4,5
Kerndoel:  23
De leerlingen leren wiskundetaal te gebruiken.

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:
- hoeveelheden
- de telrij

Modellen en schema's voor het uitdrukken van:
- Tellen en bewerken
- Getallen tot 100 lezen en schrijven
- Getallen weergeven in materiaal en beeldtaal

Uitleg van de tool

De kralenketting verschijnt standaard tot 100 op het scherm. Met de selectieknop links bovenaan het scherm kun je kiezen uit 5 of 10-structuur.

Links onderaan kun je met de plus- en minknop inzoomen op de getallenlijn.
Met de pijltoetsen kun de getallenlijn vervolgens in het beeld verplaatsen.

Druk je op een kraal, dan verschijnt het getal in beeld. Het getal geeft de plaats aan van de kraal op de kralenketting.

Labels