HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  > 

Getallenlijn met sprongen

Getallenlijn met sprongen

Doel van de tool

Springen op een getallenlijn om een som inzichtelijker te maken.

Groep: 3,4,5
Kerndoel:  27
optellen en aftrekken:

Optellen en aftrekken tot 10 en tot 20 op basis van getalbeelden (vijf- en tienstructuur) en aan de hand van het hulpmiddel getallenlijn.
Optellen en aftrekken tot 100, op basis van inzicht in de structuur van de telrij en gebruik makend van de lege getallenlijn.

Vermenigvuldigen:

kleine producten berekenen op basis van herhaald optellen aan de hand van steeds even grote sprongen op de getallenlijn.


Uitleg van de tool

Druk op de strepen van de getallenlijn en er zal een boog te voorschijn komen.

Je kunt in- en uitzoomen op de getallenlijn.

Wil je de som laten zien op de het bord? Druk op de knop 'toon som'.

Wil je de getallenlijn leeg hebben? Druk op de knop 'reset'.

Labels