HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  >  Vermenigvuldigen en delen  > 

De sommachine

De sommachine

Doel van de tool

Een machine om allerlei sommen te maken.

Groep: 3,4,5,6,7,8
Kerndoel:  27
De leerlingen leren de bewerkingen met getallen uit te voeren.

Uitleg van de tool

Bovenaan het scherm kun je invoeren wat voor sommen je op het scherm wilt hebben. Je kunt zelf -, +, X, : sommen maken.

Rechts midden op het scherm kun je nog een aantal keuzes maken.

Het aantal sommen dat op het scherm kunnen worden getoond zijn;
10, 20 en 30.

Je kunt ervoor kiezen om een maximale uitkomst in te voeren. Vul je een nul in, dan maakt de sommachine zelf een keuze.

Bij de overige knoppen; Tiental overschrijding en deelsommen, kun je een keuze maken of je die functie wel of niet wilt gebruiken.

Heb je jouw keuze gemaakt en wil je de sommen zien, dan druk je op de 'maak sommen-knop'.

De sommen verschijnen op het scherm.
Om het antwoord in te vullen, moet je gebruik maken van de blauwe toetsen-knop. Deze vind je naast waar je het antwoord moet invullen.
Wil je het antwoord controleren, druk dan op de ?!-knop.
Zijn alle antwoorden ingevuld, dan kun je bovenaan het scherm op de 'alles controleren'-knop drukken.
Wil je de antwoorden weer laten verdwijnen druk, dan op de 'reset'-knop. Deze vind je onderaan het scherm.

Wil je andere sommen opvragen, druk dan op de 'terug'-knop.

Labels