HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  >  Meten en maten  > 

Coördinatenstelsel

Coördinatenstelsel

Doel van de tool

Leerlingen leren coördinaten te benoemen door naar een aangegeven rasterpunt te kijken.

Groep: 5,6,7,8
Kerndoel:  32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Uitleg van de tool

Druk op de knop 'Opties' om de waarde bij de x- en/of y-as te veranderen. Druk daarna op de knop 'Opties opslaan' om de rasterpunten aan te geven.

Druk op een aantal rasterpunt in de grafiek aan, zodat de leerlingen de coördinaten kunnen noteren aan de rechterkant van het scherm.

Labels