HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  >  Geld  > 

BTW berekenen

BTW berekenen

Doel van de tool

Leerlingen leren BTW uit te rekenen. Aan de hand van kassabonnen moet het nettobedrag, de BTW en brutobedrag worden uitgerekend.

Groep: 7,8,hoger
Kerndoel:  26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen

Leren van de verschillende beschrijvingswijzen met een percentage.

Uitleg van de tool

Gebruik de pen om de bedragen op te schrijven. Druk op 'Controleren' om het antwoord te controleren.

Om een nieuwe kassabon op te vragen, druk je op 'Nieuwe kassabon'.

Met de knop 'Opties' kun je kiezen welke waarden van de kassabon ingevuld moeten worden (nettobedrag, btw en brutobedrag). Het is ook mogelijk om de moeilijkheidsgraad van de sommen aan te geven (eenvoudig, gemiddeld, moeilijk).

Labels