HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  >  Breuken  > 

Breuken op de getallenlijn

Breuken op de getallenlijn

Doel van de tool

Sleep de breuken naar de goede plaats op de getallenlijn.

Groep: 5,6,7,8
Kerndoel:  26
Leerlingen krijgen inzicht op de positie van breuken op de getallenlijn.

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Het benoemen van breuken. twee derde; teller en noemer; gelijkwaardig en gelijknamig; echte breuken, onechte breuken.

Uitleg van de tool

Een getallenlijn met vier willekeurige breuken wordt getoond op het bord.

Sleep elke breuk naar de juiste plaats op de getallenlijn.

Druk op de 'Controleren' knop om te controleren of de breuken juist zijn geplaatst.

Als je wilt oefenen met verschillende soorten breuken, druk dan op 'Opties'. Je kunt nu een keuze maken uit echte breuken (0-1, bijv. 2/3, 3/5)), onechte breuken (1-5, bijv. 6/5, 9/4)of een combinatie van beide.

Ook kun je het niveau verhogen door de reeks van de delers te selecteren. Je kunt kiezen uit 1-5, 1-10, 1-15 en 1-20.

Labels