HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

1000+ nieuwe lessen

Naar : Home  >  Overige  >  Verkeer  > 

Soorten verkeersborden

Soorten verkeersborden

Doel van de tool

Leerlingen leren borden in te delen in categoriën.

Groep: 4,5,6,7,8
Kerndoel:  27
De leerlingen kennen de verkeersregels en de betekenis van verkeersborden en kunnen die kennis toepassen als ze deelnemen aan het verkeer.

Uitleg van de tool

Er verschijnt een bord. De leerlingen moeten een keuze maken uit een van de vijf categoriën die onderin het scherm staan:
pas op...
kijk, hier is...
je moet hier...
voorrangs...
je mag hier niet...

Zij slepen de juiste categorie naar het midden.

Met de pijlenknop kunnen zij van verkeersbord wisselen.
Als de leerling een categorie op het midden van het verkeersbord heeft gesleept, kan er gecontroleerd worden door op de vraagteken- / uitroeptekenknop te drukken.

Labels