HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

Flash vrij

Naar : Home  >  Overige  > 

Animals

Animals

Doel van de tool

De leerlingen leren:
- De namen van verschillende dieren in het Engels.
- De dieren te plaatsen in hun leefomgeving.

Groep: 5,6,7,8
Kerndoel:  14
De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een houding waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

Uitleg van de tool

Links bovenin zie je een afbeelding van een dier. Onderin het scherm staan drie afbeeldingen waar het dier te vinden is: De dierentuin, de boerderij en thuis.

De eerste opdracht:
Je kunt kiezen om zelf de vraag te stellen of om een leerling de vraag te laten stellen.

Vraag: "What kind of animal is this?"

De leerling antwoord; "This is a/an...".
Het antwoord kan gecontroleerd worden door op de controleknop (?!) te klikken.

De tweede opdracht:
Je kunt kiezen om zelf de vraag te stellen of om een leerling de vraag te laten stellen.

Vraag: "Where can you find this animal?"

Het is de bedoeling dat de leerling moet kiezen waar het dier te vinden is. De leerling kan een keuze maken uit; De dierentuin, de boerderij en thuis.
De leerling klikt op zijn/haar keuze en sleept dat naar de plaats naast de afbeelding van het dier.

De leerling zegt dan; "I can find this animal...". En hij/zij zegt waar het dier te vinden is.

Het antwoord kan gecontroleerd worden door op de controleknop (?!) te klikken.

Labels