Naar : Home  >  Extras  > 

Gordijn

Gordijn

Doel van de tool

Een toneelgordijn.

Groep: 1,2,3,4,5,6,7,8

Uitleg van de tool

Druk op één van twee pijlen en schuif het gordijn naar rechts of links. Het gordijn zal openen of sluiten.

Labels