Naar : Home
Blank
Sorteer  
populariteit
alfabetisch  

Digitic taal

- Tool -

Oefenmateriaal ter voorbereiding op de eindtoets.

Meer info

Denkbeeld: Brug

- Tool -

Denken in analogieën.

Meer info
Divider line

Denkbeeld: Stekker

- Tool -

Deel-geheel relaties

Meer info

Denkbeeld: Cirkel

- Tool -

Brainstormen en definiëren in context.

Meer info
Divider line

Denkbeeld: Kapstok

- Tool -

Classificeren.

Meer info

Denkbeeld: Strik

- Tool -

Oorzaken en gevolgen vinden.

Meer info
Divider line

Denkbeeld: Trein

- Tool -

Denken in een volgorde.

Meer info

Denkbeeld: Vergelijken en contrasteren

- Tool -

Vergelijken en contrasteren

Meer info
Divider line

Denkbeeld: Tabel

- Tool -

Toon een tabel met 2 of 3 kolommen.

Meer info

Denkbeeld: Bewering en bewijs

- Tool -

Schrijf argumenten om een bewering te ondersteunen met duidelijke argimenten en relevant bewijs.

Meer info
Divider line

Woorden maken

- Tool -

Laat leerlingen zelf nieuwe woorden maken met letters die ze net hebben geleerd.

Meer info

Spelling met seizoenen

- Tool -

Vang vallende letters en gebruik deze om de woorden compleet te maken.

Meer info
Divider line

Kerstwoorden

- Tool -

4 tools die aansluiten bij de start van het aanvankelijk leesproces.

Meer info

Kerst - Auditieve synthese

- Tool -

In deze tool leren kinderen klanken samenvoegen tot gesproken woorden.

Meer info
Divider line

Wintersommen

- Tool -

Oefen het splitsen van getallen tot 5, 10 en 20.

Meer info

Schrijf 1 meer of minder

- Tool -

Kijk naar het plaatje en schrijf het getal op dat 1 meer is dan op het plaatje.

Meer info