HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Wereldoriëntatie  >  Natuur dieren  > 

Levenloze of levende natuurfactoren

Levenloze of levende natuurfactoren

Doel van de tool

Hoort de afbeelding bij levenloze of levende natuurfactoren?

Leerjaar: 4,5,6

Uitleg van de tool

Abiotisch = levenloze natuur (klimaat, licht, temperatuur, water, lucht)

Biotisch = levende natuur (planten, dieren, mensen)

Identificeer het onderwerp onderaan het scherm en sleep deze in de juiste categorie.

Druk op de knop 'Opnieuw' om opnieuw te beginnen met de opgave.

Druk op de knop 'Opties' om het aantal onderwerpen te verhogen of te verlagen en een keuze te maken of je de benaming wilt tonen bij het onderwerp of niet.

Labels