HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

Flash vrij

Naar : Home  >  Taal  >  Taalspelletjes  > 

Verhaaldobbelstenen

Verhaaldobbelstenen

Doel van de tool

Vertel een verhaal aan de hand van verschillende plaatjes.

Leerjaar: kleuters,1,2,3,4,6

Uitleg van de tool

Klik op 'Play' om de dobbelstenen te gooien. Er verschijnen verschillende afbeeldingen op het bord. Bedenk een verhaal, gedicht, zinnen etc. aan de hand van de plaatjes.

Via 'Opties' kies je het aantal dobbelstenen (1-10) en het thema (Vakantie of seizoenen).

'Verhaaldobbelstenen' stellen leerlingen in staat om met elkaar op speelse wijze woorden te leren en vaardigheid in zinsbouw te ontwikkelen. Er wordt op een unieke en creatieve manier met taal omgegaan bij het spelen en werken met de ‘Verhaaldobbelstenen’.
Het spreken, denken en luisteren wordt ontwikkeld, het aanleren van een tweede taal behoort tot de mogelijkheden en tot slot zijn de dobbelstenen inzetbaar bij remedial teaching en logopedie.

Suggesties / opdrachten die je kunt koppelen aan deze tool:
- Gedichten en liedjes bedenken
- Reclamespotje bedenken
- Grammatica; zinsbouw
- Redeneren; verbanden leggen
- Opdrachten op het gebied van het auditieve geheugen

Labels