HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Taal  >  Technisch lezen  > 

Kleine letters of hoofdletters

Kleine letters of hoofdletters

Doel van de tool

Leerlingen leren kleine letters te vervangen door hoofdletters.

Leerjaar: 1,2

Uitleg van de tool

Boven in het scherm maak je een keuze uit een thema.

Midden op het scherm wordt een korte tekst aangeboden zonder hoofdletters. Druk je op de pijlenknop naast de tekst, dan krijg je een andere tekst.

De leerlingen lezen de tekst en veranderen de kleine letters in hoofdletters waar nodig. Dat doen zij door middel van een letter te slepen uit de letterbak. Zij plaatsen de hoofdletter op de kleine letter. De kleine letter verandert in een hoofdletter.

Druk je op de 'Controleer'-knop, dan wordt er gecontroleerd. Groen is goed. Rood is fout. Na controle kunnen de leerlingen de eventuele gemaakte fouten verbeteren.

Labels