HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Taal  >  Praatplaten  > 

Emoji Dobbelstenen

Emoji Dobbelstenen

Doel van de tool

Vertel een verhaal aan de hand van verschillende plaatjes.

Leerjaar: kleuters,1,2,3,4,5,6,hoger

Uitleg van de tool

Klik op 'Play' om de dobbelstenen te gooien. Er is altijd (tenminste) een dobbelsteen met gezichten met een bepaalde emotie. Daarnaast zijn er dobbelstenen voor een locatie en een activiteit.

Bedenk een verhaal, gedicht, zinnen etc. aan de hand van de plaatjes.

Via 'Opties' kies je het aantal dobbelstenen (1-4) kiezen. Je kunt er voor kiezen om geen dobbelstenen met locatie of activiteit te laten zien.

'Verhaaldobbelstenen' stellen leerlingen in staat om met elkaar op speelse wijze woorden te leren en vaardigheid in zinsbouw te ontwikkelen. Er wordt op een unieke en creatieve manier met taal omgegaan bij het spelen en werken met de ‘Verhaaldobbelstenen’.
Het spreken, denken en luisteren wordt ontwikkeld, het aanleren van een tweede taal behoort tot de mogelijkheden en tot slot zijn de dobbelstenen inzetbaar bij remedial teaching en logopedie.

Suggesties / opdrachten die je kunt koppelen aan deze tool:
- Gedichten en liedjes bedenken
- Reclamespotje bedenken
- Grammatica; zinsbouw
- Redeneren; verbanden leggen
- Opdrachten op het gebied van het auditieve geheugen

Labels