HTML5 Board Present

Het nieuwe Gynzy

Checkmark

1000+ nieuwe lessen

Naar : Home  >  Rekenen  >  Tabellen  > 

Verhoudingstabel

Verhoudingstabel

Doel van de tool

Rekenen met een verhoudingstabel.

Leerjaar: 4,5,6

Uitleg van de tool

De verhoudingstabel helpt leerlingen bij het denken in verhoudingen, en is tegelijkertijd een handig rekenhulpmiddel.

In bijna alle methoden komen tabellen voor met boven en onder twee verschillende grootheden, zoals prijs en gewicht, of aantal en prijs.

De verhoudingstabel wordt ook gebruikt voor deel-totaal verhoudingen. Bijvoorbeeld: een school heeft 140 leerlingen; 4 van de 5 kinderen gaan naar buitenschoolse opvang.

In een aantal methodes wordt de verhoudingstabel gebruikt om met procenten te rekenen. Bijvoorbeeld: hoeveel is 18% van 1400?

Leerlingen krijgen in eerste instantie de vrijheid om zelf een notatie te kiezen voor het rekenen met verhoudingen. Het belang van systematisch noteren wordt besproken. Vanuit de opgedane ervaringen wordt het werken met de verhoudingstabel aan de orde gesteld.

Labels