HTML5 Sun Haze

Dit oude Gynzy zegt vaarwel

Na de zomer het nieuwe Gynzy

Naar : Home  >  Rekenen  >  Optellen en aftrekken  > 

De sommachine

De sommachine

Doel van de tool

Een machine om allerlei sommen te maken.

Leerjaar: 1,2,3,4,5,6

Uitleg van de tool

Bovenaan het scherm kunt u invoeren wat voor sommen u op het scherm wilt hebben. U kunt zelf -, +, X, : sommen maken.

Rechts midden op het scherm kunt u nog een aantal keuzes maken.

Het aantal sommen dat op het scherm kunnen worden getoond zijn;
10, 20 en 30.

U kunt ervoor kiezen om een maximale uitkomst in te voeren. Vult u een nul in, dan maakt de sommachine zelf een keuze.

Bij de overige knoppen; Tiental overschrijding en deelsommen, kunt u een keuze maken of u die functie wel of niet wilt gebruiken.

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u de sommen zien, dan drukt u op de knop 'maak sommen'.

De sommen verschijnen op het scherm.
Om het antwoord in te vullen, moet u gebruik maken van de blauwe toetsenknop.
Wilt u het antwoord controleren, druk dan op de knop '?!'.
Zijn alle antwoorden ingevuld, dan kunt u bovenaan het scherm op de knop 'alles controleren' drukken.
Wilt u de antwoorden weer laten verdwijnen druk, dan op de knop 'reset'. Deze vindt u onderaan het scherm.

Wilt u andere sommen opvragen, druk dan op de knop 'terug'.

Labels